นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่างๆบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราการเก็บรวบรวมข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานี้ได้รวบรวมรายละเอียด ขอบเขตประเภท และการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการป้องกันรวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเช่นเดียวกัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้งานของเราในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล สิทธิตามกฎหมาย การเปิดเผยและวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมถึง

 • ขอบเขตนโยบายและความยินยอม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
 • ไอพีแอดเดรส/ คุกกี้
 • เว็บบีคอน
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • การแบ่งปันข้อมูล/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • การโฆษณาแบบมีส่วนร่วม
 • ความมั่นคงปลอดภัยในการรักษาข้อมูล
 • ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามกฎหมาย
 • การโอน/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
 • การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น
 • การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ข้อมูลการติดต่อบริษัท

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

 • ในการใช้บริการ การสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือลงทะเบียนกับเราเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือเข้าถึงบริการของเราเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลการใช้งานของคุณผ่านบริษัทของเรา ดังนั้น ก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนดและ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คุณจึงเริ่มใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ในทางกลับกันหากคุณไม่ยินยอมให้เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอให้คุณโปรดอย่าใช้บริการหรือสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเข้าถึงบริการของเรา
 • ผู้ใช้งานควรอ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นในการใช้บริการหรือใช้เครื่องมือใดๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าผู้ใช้งานได้อนุญาตและยินยอมให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการของเรา

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าถึง, ลงทะเบียนเข้าใช้งานหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้จะถูกรวบรวมบนพื้นฐานของความสมัครใจของผู้ใช้งาน

 • เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเราข้อมูลที่ผู้ใช้งานใส่ไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือให้ข้อมูลใดๆแก่เรารวมถึงชื่อและนามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์,อีเมลผู้ใช้และรหัสผ่าน, วันเดือนปีเกิด, ข้อมูลผลิตภัณฑ์, แผนธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า,ข้อมูลบริษัท, กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลแก่เราได้แต่โดยทั่วไปข้อมูลบางอย่างเราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องจากการใช้บริการของเราและพันธมิตรของเรารวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆในการใช้งานเว็บไซต์
 • เมื่อผู้ใช้งานติดต่อเราไม่ว่าในกรณีใดๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทุกรูปแบบซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามคำขอของผู้ใช้งานและใช้ติดต่อผู้ใช้งานเพื่อติดตามเรื่องเท่าที่จำเป็นซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อในข้อมูลสมาชิกที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนให้ไว้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรืออาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นที่ได้จากการติดต่อหรือสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเรา เช่น การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจมีการบันทึก) การส่งจดหมาย แฟกซ์การประชุมทางวีดีโอ หรืออีเมล
 • ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เราอาจรวบรวมจากบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่บันทึกบนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติซึ่งอาจรวมถึงไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานคุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สถิติเว็บเพจที่ผู้ใช้งานเรียกดูเนื้อหาหรือเยี่ยมชม การเข้าถึงและออกจากเว็บไซต์ URLอ้างอิงข้อมูล หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลการใช้แอปพลิเคชั่นและตัวระบุอุปกรณ์หรือข้อมูลระบบ รหัสอุปกรณ์หรือตัวระบุตำแหน่งเฉพาะของผู้ใช้ ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายมือถือ โฆษณาและข้อมูลบันทึกเว็บไซต์มาตรฐานและข้อมูลอื่นๆรวมถึงเมื่อผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลลงในแบบฟอร์มเว็บไซต์หรือปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานเป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราหรือบนแพลตฟอร์มบุคคลภายนอกด้วย
 • เมื่อผู้ใช้งานดำเนินธุรกรรมใดๆผ่านบริการของเรา ข้อมูลการทำธุรกรรมการพูดคุย หรือการให้ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่อระบบเราอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อการอื่นๆตามที่เราเห็นสมควร
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลภายนอกมาโดยชอบด้วยกฎหมายกับข้อมูลต่างๆในบัญชีของผู้ใช้งานที่เราถือครองอยู่ ตัวอย่างเช่นหากคุณเข้าชมแพลตฟอร์มของเราโดยการคลิกผ่านจากเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของเราและคุณได้ลงทะเบียนเข้าใช้งานกับพันธมิตรรายนั้นแล้วข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่คุณได้ให้ไว้กับพันธมิตรเหล่านั้นอาจถูกแชร์มาให้กับเรา เช่นข้อมูลการติดต่อ หรือกรณีที่ผู้ใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อเข้าถึงบริการของเราและผู้ใช้งานเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งานเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอกข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้แก่บุคคลภายนอกอาจถูกส่งมาให้เราผ่านทางเว็บไซต์
 • หากผู้ใช้งานใช้บัตรเครดิตหรือโอนเงินออนไลน์เพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ผู้ใช้งานควรทราบว่ากำลังให้ข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้ให้บริการภายนอกในการเชื่อมต่อข้อมูลนั้นๆ เช่น ธนาคารเจ้าของบัตรซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวนั้นโดยเราไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเช่นว่านั้นและไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดของบัตรเครดิตของผู้ใช้งานไว้

โปรดทราบว่า การที่ผู้ใช้งานไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทการไม่ให้ความยินยอม หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลอาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอหรือให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้

ตราบเพียงเท่าที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ ความเสียหาย ความสูญเสีย การลงโทษค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี ไม่ว่าด้วยประการใดๆซึ่งรวมถึงค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม หรือเงินอื่นๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับหรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของผู้ใช้งานความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่หรือที่ส่งผลให้เราถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับผู้ใช้งานตกลงที่จะดำเนินการเพื่อให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่

3. ไอพีแอดเดรส คุกกี้

 • คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล Text Filesบนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เราถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้คุกกี้เป็นส่วนของรหัสที่อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนประสบการณ์เว็บไซต์โดยปรับข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น ID ผู้ใช้และการกำหนดลักษณะอื่นๆโดยสามารถใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อแยกความแตกต่างจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ (ถ้าเว็บเบราเซอร์ของผู้ใช้งานอนุญาต)
 • เพื่อจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราวิธีนี้ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเราให้เหมาะสมกับคุณโดยทักทายคุณด้วยชื่อและจดจำค่ากำหนดของคุณ (ตัวอย่างเช่น คุณเลือกภาษาหรือภูมิภาค)
 • บันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของเราในหน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมและลิงก์ที่คุณติดตามเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้เว็บไซต์และโฆษณาของเราปรากฏบนหน้าเว็บไซต์และข้อความทางการตลาดที่เราส่งให้คุณซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณมากขึ้น
 • บันทึกสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจ และบันทึกการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้เว็บเซิร์ฟเวอร์จึงมีประสิทธิภาพที่จะเรียกคืนค่าบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งถัดไป กล่าวคือ คุกกี้ถูกใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้เว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยผู้ใช้งานจะไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ระบบซ้ำเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในภายหลัง ในทางปฏิบัติเราจะใช้คุกกี้ทั้งประเภทถาวรและประเภทชั่วคราวโดยคุกกี้ประเภทถาวรจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานในระยะเวลาที่นานกว่าประเภทชั่วคราวในขณะที่คุกกี้ประเภทชั่วคราวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติเมื่อปิดหน้าต่างเว็บบราวเซอร์
 • โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาและบุคคลที่สามอื่นๆสามารถใช้แท็กคุกกี้ของตัวเองได้เมื่อคลิกที่โฆษณาหรือลิงก์ในเว็บไซต์ของเราบุคคลที่สามเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบนโยบายของบุคคลเหล่านั้นอีกครั้งเราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่บุคคลที่สามสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจเหล่านี้ของคุณและการปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามก็ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณอย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากคุณปฏิเสธการใช้คุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บไซต์หรือบริการบางอย่างได้อย่างเต็มที่

4. เว็บบีคอน

 • เว็บบีคอน (web beacons) หรือรู้จักในชื่อ pixel tags หรือ clear gif หรือtransparent gif เป็นกราฟิกขนาด 1x1พิกเซลที่มองไม่เห็นซึ่งอาจถูกวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์เว็บบีคอนมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไซต์และเพื่อติดตามว่ามีการเปิดอีเมลที่ส่งหรือดูเนื้อหาหรือไม่โดยทั่วไปเว็บบีคอนจะถูกใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อติดตามกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมในหน้าของอุปกรณ์นั้นๆ หากผู้ใช้งานปิดการใช้งานคุกกี้เว็บบีคอนจะยังคงตรวจจับการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนได้

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและควบคุมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
  • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานรวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่าง
  • เพื่อปรับแต่งข้อเสนอและการใช้งานรวมถึงการลงประกาศบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราหรือบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก
  • เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคลเช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรมและเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
  • เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการบริการและการดูแลผู้ใช้งานหรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆที่ใช้การได้
  • เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ในการปรับปรุงการให้บริการของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบ การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการการดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการ การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายและการขยายธุรกิจ
  • เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเมื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่นเพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดระหว่างบริษัทกับผู้ใช้งานมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
  • เพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานเพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
  • เพื่อการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้กับผู้ใช้งาน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท
  • เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์
  • เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากผู้ใช้งานและเพื่อทำตามคำขอของผู้ใช้งาน
  • เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการใช้งานข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของเรารวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนเข้าใช้งาน
  • เพื่อตรวจจับป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สินความปลอดภัยของเว็บไซต์เราและผู้ใช้งาน และให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลตามที่มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้อง

โปรดทราบว่าหากบริษัทประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ

6. การแบ่งปันข้อมูล /การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ(บริษัทที่อยู่ภายใต้การครอบครองหรือความควบคุมเดียวกัน)หรือกลุ่มบริษัทซึ่งร่วมกันให้บริการโดยบริษัทดังกล่าวจะประมวลผลและใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งาน)กับบุคคลภายนอกหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ หรือนักวิจัยที่ได้รับความเห็นชอบเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ประกาศหรือบริการใดที่ผู้ใช้งานอาจสนใจเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของเราหรือของผู้บุคคลภายนอกรายดังกล่าว หรือเพื่อสนับสนุนการวิจัยทางวิชาการที่เราเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
 • เนื่องจากลักษณะและเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้งานโพสต์ในประกาศบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราอาจยังคงใช้ได้ต่อไปแม้ว่าผู้ใช้งานจะลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นแล้วก็ตาม
 • ในการเข้าถึงเว็บไซต์ส่วนใหญ่ด้วยอุปกรณ์ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้งานจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อผู้ใช้งานเรียกดูเว็บไซต์ของเราซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการชื่อ/เวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลาและบางครั้งอาจรวมถึง 'คุกกี้'เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ด้วย
 • เราอาจให้หรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานแก่บุคคลภายนอก เช่นผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือการวิเคราะห์ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยีโดยตรงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นซึ่งข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวทำการเก็บรวบรวมจะอยู่ภายใต้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และของบุคคลดังกล่าวด้วย นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในกรณีจำเป็นอื่นๆ ซึ่งรวมถึง
  • การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
  • การปฏิบัติตามคำร้องขอของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ
  • การพิจารณาคดี การดำเนินคดี การสืบสวน สอบสวนและเรื่องทางกฎหมายอื่นๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
  • การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 • บริการของเราคือชุมชนที่ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยและค้นพบผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติใหม่ๆ และรับข้อมูลอัปเดตและข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานขอหรือที่คุณแสดงความสนใจตามความสามารถในการให้บริการของเราในการทำเช่นนี้เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้งานเพื่อส่งข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานขอหรือข้อมูลที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับบริการของเรา โดยข้อความส่วนใหญ่จะส่งทางอีเมล

8. การโฆษณาแบบมีส่วนร่วม

 • เรามีส่วนร่วมในการโฆษณาตามความสนใจและใช้บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อให้บริการโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามประวัติการเข้าชมของผู้ใช้งานอนุญาตให้ใช้เครือข่ายการโฆษณาออนไลน์บริษัทด้านสื่อสังคมออนไลน์และบริการของบุคคลที่สามอื่นๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราในช่วงเวลาเพื่อให้พวกเขาสามารถเล่นหรือแสดงโฆษณาในบริการของเราบนเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นหรือบริการอื่นๆที่ผู้ใช้งานอาจใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ
 • โดยปกติแล้วข้อมูลที่ใช้สำหรับการโฆษณาตามความสนใจจะถูกรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเราและคู่ค้าบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้โฆษณาที่ผู้ใช้งานเห็นทางออนไลน์มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้นรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น การรายงาน การระบุแหล่งที่มา การวิเคราะห์ และการวิจัยตลาด

9. ความมั่นคงปลอดภัยในการรักษาข้อมูล

 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะได้รับการคุ้มครองโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามควร เพื่อป้องกันการเข้าถึง โอนเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้บริษัทในเครือของเรารวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เชื่อถือได้และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย
 • เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปนโยบายการใช้งานและบริการต่างๆของเราอย่างเคร่งครัดโดยผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเราและผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอกหากเราทราบหรือพบว่ามีการล่วงละเมิดดังกล่าวเราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้งานหรือบริการของผู้ใช้งานที่กระทำการล่วงละเมิดนั้นรวมถึงการปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งานนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เราได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้สำหรับพนักงานลูกจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตจากเราเฉพาะที่จำเป็นจะต้องทราบข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประมวลผล หรือกระทำการใดๆตามมาตรการความปลอดภัยและการปราบปราม หรือป้องกันการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิทางบุคคลหรือทางทรัพย์สินของเรารวมทั้งของผู้ใช้งานอื่นหรือบุคคลภายนอก โดยพนักงาน ลูกจ้างและผู้ได้รับอนุญาตจากเราดังกล่าวจะปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด
 • ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้งานเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใด หรือด้วยวิธีการใดๆซึ่งรวมถึง การโจรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack)เราไม่อาจรับผิดต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าวหรือต่อความเสียหายที่สืบเนื่องใดๆ ได้
 • เราไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถโดยไม่มีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ให้ความยินยอมตามกฏหมายเข้าใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามและในทางปฏิบัติเว็บไซต์ของเราไม่มีนโยบายที่จะพยายามรวบรวมข้อมูลใดๆจากบุคคลดังกล่าวเหล่านี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราไว้หากต่อมาบิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ผู้อนุบาลโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลนั้นได้แจ้งให้เราทราบถึงการดังกล่าวหรือหากเราตรวจสอบพบเราจะทำการลบข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นออกจากระบบข้อมูลของเราโดยทันที
 • เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงของการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและการเข้าถึงการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลายเราได้ใช้ขั้นตอนทางกายภาพทางอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสี่ยงของการใช้งานในทางที่ผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการทำลาย

10. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้ในฐานข้อมูลเป็นระยะเวลานานตราบเท่าที่จำเป็น หรือตลอดการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
 • เราจะยังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อไปแม้ว่าผู้ใช้งานจะหยุดใช้เว็บไซต์ของเราเท่าที่จำเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย

11. สิทธิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามกฎหมาย

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราซึ่งกรณีนี้เราจะต้องขอการยืนยันตัวตนจากผู้ใช้งานก่อนเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิในการขอรับหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากเราไปยังผู้ใช้งานองค์กรหรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ใช้งานกำหนดโดยผู้ใช้งานจะต้องส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อของบริษัท
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานรวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการถอนความยินยอมหรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมที่ผู้ใช้งานเคยให้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนแล้ว
 • สิทธิในการขอทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

กรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้งานได้บางประการหรือเท่าที่กฏหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้บริษัทจะทำการบันทึกการปฏิเสธคำขอของผู้ใช้งานพร้อมแจ้งเหตุผลให้ทราบ

กรณีที่ผู้ใช้งานไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งานอาจขอให้เราลบหรือทำลายหรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ โปรดทราบว่าการลบ ทำลายหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันหรือดำเนินการใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของผู้ใช้งานได้

12. การโอน/ส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกโอน ถ่าย ถูกจัดเก็บไว้หรือถูกประมวลผลโดยเรา หรืออาจถูกส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใดๆซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้เราจะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานองค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย
 • หากผู้ใช้งานกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานอกประเทศไทยโปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอนย้ายไปเก็บรวบรวมและประมวลผลในประเทศไทยซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่และฐานข้อมูลกลางของเราทำงานอยู่มาตรการป้องกันระบบฐานข้อมูลและกฎหมายอื่นๆของประเทศไทยและประเทศอื่นๆอาจไม่ครอบคลุมเช่นเดียวกับประเทศของคุณแต่โปรดมั่นใจว่าเราจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองเมื่อใช้บริการของเราย่อมถือว่าคุณเข้าใจดีว่าข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังความสะดวกของเราและบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

13. การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

 • เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สาม ได้แก่ Google Analytics บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์และหน้า Facebook ของบริษัท Google Analytics ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่นคุกกี้เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน (เช่น ที่อยู่ IP, URLที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดู) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต Googleสามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Googleเราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานศึกษาและตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Googleด้วย

14. การเชื่อมโยงเว็บไซต์และการบริการอื่นๆ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้แค่กับเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้นซึ่งบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายสังคมซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นอาจไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามหรือแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามผู้ใช้งานควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้ายและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด

15. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทำจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยจะมีการแจ้งไว้ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานหรือใช้บริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวนี้แล้วเราถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในภายหลังและถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการด้วย

16. ข้อมูลการติดต่อบริษัท

หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อีเมลสอบถามได้ที่ [email protected] หรือที่อยู่บริษัท เลขที่ 201/270 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

098-273-5298 คุณ ม่อน
@adsago